Otwórz menu główne

Język wiki – sztuczny język powstały na Wikipedii, rozwijany na bazie języków ojczystych, w których pisana jest Wikipedia. Podobny do języka Smerfów w tym, że wyrazy tworzy się w nim przez dodanie „wiki” (analogicznie do dodania „smerf”) do części wyrazów. I tak np. zdanie:

W sklepie pani podała mi chleb.

Będzie brzmiało:

W wikisklepie wikipani podała mi wikichleb.

„Wiki” może być również dodane w środku wyrazu, ale spowoduje to pewne zniekształcenie w kierunku języka białoruskiego, przykładowo: „odwikiliśmy”. Może też być włączone w podstawę słowotwórczą i otrzymamy wtedy: „wikiariat”, „wikilina”, „wikituały”, „wikit i opierunek”, „wikiacje”, „wikiend”. Słowami, które nie potrzebują modyfikacji, są „wiking” i „kwiki” (takie świńskie), „kurwiki” oraz „bolszewiki”.

Spis treści

Części mowy

Różne części mowy przeszły modyfikację w kierunku zaanektowania do języka wiki. Modyfikacje opierały się bądź to na dostosowaniu prefiksów, sufiksów, infiksów, interfiksów i cyrkumfiksów (heh, naprawdę dalej to czytasz?), bądź wręcz na zastąpieniu słowem „wiki” innego, podobnie brzmiącego słowa. Często działo się to w kontekście i pozbawione kontekstu słowa brzmiały jak poważne nadużycia literowe.

Rzeczowniki

 • Nosił wikil razy kilka, ponieśli i wikilka.
 • Ekwikiwalent kiwiki (np. arbuz).
 • Właśnie wróciła z Korwiki.
 • Mieć w oczach kurwiki.
 • rzeczowiki
 • Wikilia Bożego Wikinarodzenia.
 • Włączyć głoświki na maksimum.
 • Skasowałem plwiki z komputera.
 • ocena publwikiczna
 • popękane chodwiki
 • Rozepnij guźwiki.
 • drewniane wsporwiki
 • marmurowe mozawiki
 • dobre wywiki drużyny
 • Stosuj uwiki.
 • Zapal ćwiki.
 • zdobycz techwiki
 • Rozlały się swiki.

Czasowniki

 • Wikiradł dane.
 • Wikirdalaj stąd.
 • Nie wikiurwiaj mnie!
 • Zakwikilił rozdzierająco.
 • Nikt cię za to nie wiki.
 • Rozwikiłać tajemnicę.

Imiesłowy

 • spowiki mgłą
 • zwikiajny człowiek

Przymiotniki

 • wiki strzechą
 • dzwikie zwierzę
 • wikipiałe mleko
 • dźwikiwny świat

Zobacz też