Otwórz menu główne
Bardzo możliwe, że żydzi mają coś wspólnego z satanistami – w końcu logo jest dość podobne...

Judaizm – najstarsza religia monoteistyczna, najprawdopodobniej jeden z powodów, z których Żydzi od zawsze dostawali wpierdol.

Spis treści

HistoriaEdytuj

Historia judaizmu, jak i samego Narodu Wybranego dzieli się na kilka ważnych okresów historycznych:

 • Czasy Praojców – wpierdol od ludów nieprzychylnie nastawionych do nowej religii, pierwsze antysemickie rozruchy w historii.
 • Niewola Egipska – masowy wpierdol, zwłaszcza dla noworodków płci męskiej. Niekiedy łączony z wędrówką Izraelitów po pustyni, kiedy role na jakiś czas się zamieniły i to oni lali niewiernych.
 • Czasy Sędziów – wpierdol od Filistynów.
 • Czasy Królów – chwilowy przestój, związany z budową I Świątyni Jerozolimskiej.
 • Rozpad Królestw Izraela – wpierdol między sobą.
 • I Diaspora (Niewola Babilońska) – wpierdol od Asyryjczyków i Babilończyków, pierwsza próba Holocaustu.
 • Judaizm Świątynny – wpierdol od kogo się tylko da: Seleucydów, Rzymian i Persów.
 • Judaizm Rabiniczny, II Diaspora – zburzenie II Świątyni, rozproszenie wyznawców judaizmu na całym terenie Cesarstwa Rzymskiego; wpierdol od wszelkich ludów żyjących na tym terenie
 • Alija – trwa do dziś. Największy wpierdol w historii (naziści), ostatnio także wszelkie kraje arabskie.

Główne odłamy judaizmuEdytuj

Judaizm dzieli się na wiele odłamów, które żyją w mniej lub bardziej stabilnym pokoju między sobą.

 • Haredim – ultraortodoksi. Chcą odbudowy Świątyni, zniszczenia wszystkich wyznawców islamu (chyba, że przejdą na judaizm) i kamieniowania cudzołożników i ludzi pracujących w Szabat. Żyją niczym w XIX wieku, niemalże jak amisze. Rygorystycznie przestrzegają koszerności (koszerna jest nawet długość włosa na charakterystycznych, futrzanych kapeluszach).[1] Bardzo hermetyczny odłam, sprzeciwiający się nawet powrotom do Izraela, gdyż według nich może to nastąpić dopiero, gdy na świat zstąpi Mesjasz.
 • Chasidim – tacy mniej ortodoksyjni Haredim. Dalej przestrzegają Halachy, ale przynajmniej czerpią z życia pełnymi garśćmi, śpiewając, tańcząc, jedząc i pijąc.
 • Maskilim – reformowani. Mogą przestrzegać jak chcą kaszrutu, Halachy i dni świętych. Nielubiani przez ultraortodoksów.
 • Mesza'ichim – Żydzi jezusowi. W gruncie rzeczy chrześcijanie, którzy chcą zaszpanować żydostwem. Nie są nawet uznawani przez pozostałe odmiany za żydów.

Pozostałe odłamyEdytuj

 • Felaszowie – Żydzi z Etiopii. Sami mówią o sobie Beta Israel[2]. Na pochodzeniu podobieństwa się kończą – mają arcykapłanów i inne tego typu duperele.
 • Karaimowie – Żydoturcy. Są uznawani za żydów, ale w liturgii mają dużo zapożyczeń z Islamu. Rzecz jasna, według Haredim, zbyt dużo.

HalachaEdytuj

Żydzi są całkowicie zniewoleni przez swoją religię. Całe ich życie regulowane jest przez tak zwaną Halachę, czyli Prawo. Regulowane jest przez 614 przykazań (micwot), a dotyczy całego życia żyda od narodzin do śmierci.

Przypisy

 1. Łożesz w mordę...
 2. Żydzi informatyczni?