Otwórz menu główne

Proza – niewierszowy rodzaj utworu literackiego, próbujący poruszać istotne dla przeciętnego czytelnika kwestie, takie jak miłość, śmierć, nowa żona starego kolegi i stara żona nowego kolegi. Do prozy zaliczamy nowelę, opowiadanie, pamiętnik, powieść i reportaż.

Charakterystyka

  • Zerowa organizacji tekstu. Takie ułożenie kolejnych akapitów i rozdziałów, aby niemożliwe było rozpoznanie, że jakieś ułożenie w ogóle nastąpiło.
  • Figuranctwo drugoplanowe. Umieszczenie w utworze szeregu epizodycznych postaci w ten sposób, aby oprócz przydarzenia się głównemu bohaterowi lub głównym bohaterom nie posiadały żadnych istotnych cech osobowych.
  • Ukrywany autobiografizm – bywa regułą kompozycyjną, ale zazwyczaj bierze się z przekonania o wyjątkowości własnego życia lub z chęci uporządkowania go, czego nieszczęsnym skutkiem jest wspomniana zerowa organizacja tekstu.

Zobacz też