Otwórz menu główne

NFAQ (not frequently asked questions) – czyli pytania, na które znam odpowiedź, a których nikt mi nie zadaje.

  • Czemu tyle zgłaszasz pod SDU?
    • Przez eliminacje słabych stron podnosi się poziom encyklopedii.
  • Czemu tak mało jest pytań?
    • Bo jeszcze nie ma tylu problemów, by odpowiadać na tej stronie.