Otwórz menu główne

Czasem sensowne czasem nie połączenie ó. Nieważne jest aby pamiętać czym jest rozbiór "logiczny" zdania. Należy najpierw rozbić na wyrazy zdanie. Później określić cześci mowy. W języku polskim występuje klilka części mowy:


RzeczoIOsoboOpisywacz = Rocz
CzaswoOkreslacz = Czar
Przydawnik i Okreslnik
Było tego chyba więcej ale, po co to pamiętać.


Najczęściej używanym wyrazem w zdaniu jest kurwa.