Otwórz menu główne
Krzaklewski zmartwiony, że nie jest premierem

Akcja Wyborcza Solidarność – partia polityczna, która miała za zadanie wziąć do kupy wszystkie partie polskie. Niestety udało się tylko z 38. Rządziły w Polsce w latach 19972001. Na skupienie wszystkich partii i stworzenie AWS wpadł Marian Krzaklewski. Ponieważ pracował w NSZZ Solidarność, które miało zdeptać ZSRR, Siergiej Simonow zmylił ludzi wmawiając im, że AWS to radziecki karabin automatyczny (Автоматическая винтовка Симонова).

Osiągnięcia

AWS zrobił Marian Krzaklewski. 30 października 1997, Aleksander Kwaśniewski wybierał sobie premiera, gdyż Włodzimierz Cimoszewicz został z winy Kalinowskiego schowany w SLD. Marian Krzaklewski nadawał się tylko do wyrzucenia, więc premierem został Jerzy Buzek. AWS wraz z Unią Wolności stworzyło koalicję, ale w 4 czerwca 2000, kiedy gmina centrum zaczęła się bić, Jerzy Buzek niechcący palnął Onyszkiewicza i tak koalicja się rozwiązała jak but.

AWS – jako spadkobierca Solidarności – za największe osiągnięcie poczytuje sobie obalenie komunizmu, kiedy zaś objął władzę – jego największym osiągnięciem stało się wytworzenie dziury budżetowej. Komuniści znowu przejęli władzę z woli narodu. Obecnie – w dobie szalejącego kapitalizmu – Solidarność, jako spadkobierca AWS – rozpaczliwie stara się o powrót choćby grama komunizmu.

Znane partie w AWS

  • Gwardia poprzedników Rydzyka PCD,
  • Centrum,
  • PSL,
  • Ruch Patriotyczny,
  • PPE-Z,
  • Solidarność.

Wierszyki o AWS

AWS
Buzek siłą jest i basta,
Zaś Krzaklewski to niewiasta,
Wdzięk mam wielki, dołek w brodzie,
I pomysłów całe łodzie,
A że wszystkie są dziurawe
To szczegóły nieciekawe

SLD
Rząd wciąż rządzi się nierządem.
Budżet pada z rzeki prądem,
Wciąż korupcja nas zalewa,
AWS już nie zaśpiewa,
Więc poprzyjcie tawariszci,
Piękna przyszłość się wam ziści.

Raz w kibelku do sedesu,
wpadł mi znaczek AWS-u.
Chciałem wyjąć, lecz zmądrzałem,
więc usiadłem i nas****m!