Otwórz menu główne


Spułdzielńe mieżkańowe tesz robiom błenty
Nafet barco durzo błentuf

Błont ordograwiczny – jeten s najczensićej popełnianyh błentuf wogule. Najczenstrze zirudło popeóńańa błenduf to szkoóa. Stego powodó, wyedókowani óczńofie pszesiadójonc puzińej f indternecie fprowadzajom zament f ómysły rerzdy zpołeczenistfa.

P.S.: Tę artykół ńe zafjera rzatnyh błenduf ortograwicznyh. Zprafć.

Zopacz teszEdytuj