Otwórz menu główne
Lol, przecież to to samo co bor!
Noob o różnorodności nazw

Bohr (Bh) (nie bor, cholera!) – sto siódmy pierwiastek chemiczny, metal przejściowy, ostatni, za który brali się Ruscy, a pierwszy, za który wzięły się Szwaby. Po raz pierwszy otrzymano go tradycyjnie w Rosji, w Dubnej, lecz nie było to zbyt wielkie osiągnięcie biorąc pod uwagę fakt, że pierwiastek ten gościł na Ziemi przez około 10 milisekund. Dopiero w tym miejscu pojawiają się logiczne wątpliwości, co do autentyczności ich badań. Następnie, sztuka ta udała się Szwabom i to dopiero im przypisuje się zasługi w badaniach nad tym mistycznym pierwiastkiem. W związku z tym, to Szwaby miały przyjemność nazwania pierwiastka 107 i zrobili dokładnie to samo, co Ruskie w przypadku Dubna, lecz tym razem zostali wysłuchani i unnilseptium zmienił nazwę na bardziej przystępną – bohr.

Dalsze badania

Z roku na rok udawało się otrzymywać coraz stabilniejsze izotopy bohru, których okres połowicznego rozpadu wahał się nawet w okolicach minuty. Przeprowadzane w sporym pośpiechu badania pozwoliły wstępnie ustalić oraz potwierdzić hipotetyczne założenia proroka Mendelejewa. Nie oznacza to jednak, że bohr w najbliższym czasie znajdzie jakiekolwiek zastosowanie. Wątpliwe, czy kiedykolwiek takowe będzie miał. Na razie jest jednak odkryty i ładnie prezentuje się w układzie okresowym, a z tego już powinniśmy się cieszyć.


Układ okresowy pierwiastków
H
wodór
He
hel
Li
lit
Be
beryl
B
bor
C
węgiel
N
azot
O
tlen
F
fluor
Ne
neon
Na
sód
Mg
magnez
Al
glin
Si
krzem
P
fosfor
S
siarka
Cl
chlor
Ar
argon
K
potas
Ca
wapń
Sc
skand
Ti
tytan
V
wanad
Cr
chrom
Mn
mangan
Fe
żelazo
Co
kobalt
Ni
nikiel
Cu
miedź
Zn
cynk
Ga
gal
Ge
german
As
arsen
Se
selen
Br
brom
Kr
krypton
Rb
rubid
Sr
stront
Y
itr
Zr
cyrkon
Nb
niob
Mo
molibden
Tc
technet
Ru
ruten
Rh
rod
Pd
pallad
Ag
srebro
Cd
kadm
In
ind
Sn
cyna
Sb
antymon
Te
tellur
I
jod
Xe
ksenon
Cs
cez
Ba
bar
*
Lu
lulet
Hf
hafn
Ta
tantal
W
wolfram
Re
ren
Os
osm
Ir
iryd
Pt
platyna
Au
złoto
Hg
rtęć
Tl
tal
Pb
ołów
Bi
bizmut
Po
polon
At
astat
Rn
radon
Fr
frans
Ra
rad
**
Lr
lorens
Rf
ruth.
Db
dubn
Sg
seaborg
Bh
bohr
Hs
has
Mt
meitner
Ds
darmsztadt
Rg
roentgen
Cn
kopernik
Nh
nihonium
Fl
flerow
Mc
moscovium
Lv
liwermor
Ts
tennessine
Og
oganesson
Uue
ununennium
Ubn
unbinilium
*
La
lantan
Ce
cer
Pr
prazeodym
Nd
neodym
Pm
promet
Sm
samar
Eu
europ
Gd
gadolin
Tb
terb
Dy
dysproz
Ho
holm
Er
erb
Tm
tul
Yb
iterb
**
Ac
aktyn
Th
tor
Pa
protaktyn
U
uran
Np
neptun
Pu
pluton
Am
ameryk
Cm
kiur
Bk
berkel
Cf
kaliforn
Es
einstein
Fm
ferm
Md
mend.
No
nobel


Oznaczenia kolorów
metale
lantanowce
aktynowce
gazy szlachetne
niemetale
półmetale