Otwórz menu główne
W98explo.png
Formatowanie dysku

Dysk C: zostanie sformatowany.
OSTRZEŻENIE: Formatowanie wymaże WSZYSTKIE dane na dysku.

OK