Otwórz menu główne

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – ministerstwo, które zajmuje się chowaniem naszej polskiej młodzieży (najczęściej w szkole lub przedszkolu). Jest to również jedyne ministerstwo, gdzie grupą trzymającą władzę są dzieci.

Spis treści

Skrót

Skrót „MEN” wzbudza wiele kontrowersji, gdyż kojarzy się z szowinizmem, homoseksualizmem i superMENem, który, jak wiadomo, nie jest dla dzieci. Skrót, podobnie jak i skład, przeszedł wiele zmian, najpierw był KEN, ale po przegranej sprawie z powództwa firmy Barbie S.A. nazwę zmieniono.

Obowiązki

Głównymi obowiązkami MEN-u są:

 • Kształcenie dzieci i młodzieży, włącznie z dziećmi specjalnej troski, które najczęściej awansują na prawdziwego MEN-a.
 • Pisanie podręczników i cenzurowanie konkurencji.
 • Dawanie kasy (stypendium) – najrzadziej wykonywany obowiązek.
 • Wywalanie złych nauczycieli na bruk.
 • Twierdzenie, że Teletubisie, Happy Tree Friends i Włatcy móch mają zgubny wpływ na polską młodzież.

Siedziba

W budynku MEN-u było kiedyś Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a podczas II wojny światowej była tam siedziba gestapo. Za PRL zostało połączone MWRiOP z gestapo. W III RP powoli zaczęto rozdzielać gestapo od Ministerstwa, jednak za rządów Romana Giertycha przywrócono porządek wprowadzony w poprzednej Rzeczpospolitej.

Historyczne momenty

 • 31 grudnia 1944Stanisław Skrzeszewski połączył ówczesne gestapo z na nowo utworzonym MWRiOP-em, tworząc MEN.
 • 12 września 1989 – ministerstwo zadecydowało o gwałtownym zwrocie na lekcji historii. Po raz pierwszy w podręczniku Józef Stalin został nazwany „śmierdzielem”, co sprawiło, że społeczeństwu opadły kopary.
 • 1 września 1999 – Mirosław Handke wprowadził nowy system, który rozdzielił liceum na: liceum, liceum, technikum i zawodówkę.
 • 19 października 2001 – Krystyna Łybacka, będąc wysportowaną laską, połączyła MEN z Ministerstwem Sportu.
 • 1 września 2005 – Mirosław Sawicki, będąc niewysportowanym dziadem, rozdzielił MEN od Ministerstwa Sportu.
 • 5 maja 2006 – największy kryzys w Ministerstwie. Dzień sądu. Zostaje ogłoszona dwuletnia żałoba narodowa. Ministrem zostaje Giertych, a młodzież polska przeobraża się w Młodzież Wszechpolską.
 • 29 września 2006Rada Dzieci i Młodzieży nową grupą trzymającą władzę.