Otwórz menu główne

GrafoManiak – konkurs pisarski, zainicjowany w 2010, prowadzony dwa razy do roku (sesja letnia i zimowa). Głównym jego celem jest redukcja stron z listy potrzebnych, wyławianie talentów, ocena stylu i szkolenie warsztatu redakcyjnego.

Zasady

Każda kolejna edycja konkursu ma niezmiennie (rzadko zmieniane) zasady.

 1. Łączny czas trwania konkursu to trzy tygodnie. Zwyczajem przyjęło się rozpoczynać go w ostatnią niedzielę miesiąca. Pierwsze dwa tygodnie to czas na napisanie artykułów, a w ostatnim, trzecim tygodniu ocenia się artykuły.
 2. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie: najpotrzebniejsze (pierwsza trzysetka z listy potrzebnych), wiedza powszechna, niszowe.
 3. Oceny dokonują sędziowie – po trzech na każdą kategorię. Sędzią zostaje użytkownik, który wyraził chęć brania udziału w ocenianiu kategorii, jaką wybrał, w odpowiednim wątku na forum.
 4. Sędzia nie może pisać artykułu do kategorii, w której sędziuje. Gdy sędziuje wszystkie kategorie – nie może brać udziału w całym konkursie.
 5. W przypadku, gdy jeden z sędziów nie dokona oceny na czas, a termin upływa, wzywany jest rezerwowy sędzia, który dokonuje oceny w ciągu dnia ogłoszenia wyników. Przekroczenie tego dnia jest równoznaczne z nieuwzględnieniem oceny sędziowskiej i przeliczenie wyniku z zebranych danych.
 6. Sędzia rezerwowy nie może brać udziału w żadnej kategorii – w celu wyeliminowania zbieżności, jakie opisuje punkt 4. niniejszych zasad.
 7. Zmiany w tekście artykułu dokonuje jedynie jego autor – wszelkie poprawki, nawet drobne, niebędące umieszczone z konta twórcy będą wycofywane.
 8. Wybór tematu dokonuje się metodą kto pierwszy, ten lepszy. Dwie osoby nie mogą pisać jednego hasła.
 9. Artykuł zostaje automatycznie zdyskwalifikowany, jeśli autor w ciągu dwóch tygodni nie umieścił go w swoim brudnopisie (bądź innej podstronie usera).
 10. W przypadkach ewidentnego naruszenia punktu 7. niniejszych zasad artykuł może zostać zdyskwalifikowany.
 11. Inne przypadki dyskwalifikacji mogą dokonywać sędziowie na wniosek jednego z nich, podejmując decyzję w głosowaniu jawnym większością bezwzględną przy głosowaniu całego składu sędziowskiego (włącznie z sędzią rezerwowym). Głosowanie odbywa się na forum, w wątku zbiorczym dla kandydatów na sędziów.
 12. Artykuły niedokończone nie mogą zostać poprawione w chwili, gdy mija termin składania gotowych prac konkursowych.
 13. Zapisów dokonuje się na odpowiedniej stronie, przy czym zapisać się można w każdej chwili, nawet na godzinę przed zakończeniem części pisarskiej.
 14. Autor artykułu może wycofać się z konkursu w każdej chwili, za wyjątkiem okresu oceniania – wtedy prace automatycznie przechodzą do oceny.
 15. Sędziowie dokonują oceny za pomocą {{Pee Review Table}} w poszczególnych kryteriach, wystawiając oceny w skali dziesięciostopniowiej. Sędziowie nie mogą wystawić oceny cząstkowej niższej niż 0 (ujemnej), bądź wyższej niż 10. Maksymalna suma punktów z oceny jednego artykułu wynosi 50.
 16. Miejsce w klasyfikacji generalnej wylicza się wg wzoru na procent: 2(s1 + s2 + s3)/3 gdzie s1, s2 i s3 to oceny sędziów.
 17. Procent zaokrągla się zawsze w dół, podając go z dokładnością do jedności (bez przecinków).
 18. W przypadku remisu w klasyfikacji generalnej artykuły o podobnym procencie zajmują to samo miejsce ex aequo.
 19. Zwycięskie artykuły to te, które uplasowały się na pięciu pierwszych miejscach.

Problematyka oceniania

Podczas trwania czwartej edycji konkursu (14 czerwca 2012) dostrzeżono błędy w przeliczaniu ocen sędziowskich na kolejne zajmowane miejsca. Problem rozpoczyna się, gdy artykułów w każdej kategorii nie jest tyle samo, a co za tym idzie, punkt przyznany w jednej kategorii nie jest równoważny punktowi w innej.

Problemu nie było w dwóch pierwszych edycjach ze względu na łączenie trzech kategorii w jedną, co upraszczało złożoność wyliczeń. W trzeciej edycji tylko jedna kategoria miała jeden artykuł do oceny mniej niż pozostałe, co nie wpłynęło zbyt znacznie na klasyfikację generalną. W czwartej edycji dysproporcje ilości artykułów punktowanych spowodowały wykrycie błędów dotychczasowo sprawdzającego się dobrze systemu.

Od nowej edycji artykuły będą oceniane tylko i wyłącznie przy użyciu {{Pee Review Table}}. Przy jego pomocy punktacja będzie sprawiedliwa niezależnie od ilości artykułów w poszczególnych kategoriach.

Zmiana zasad wchodzi w życie od nowej edycji (lex retro non agit).

Dotychczasowe edycje

 • 2010 (pierwsza edycja; 19 października – 13 listopada)
 • 2011 (druga edycja; 15 maja – 6 czerwca)
 • 2011 (II) (trzecia edycja; 27 listopada – 18 grudnia)
 • 2012 (czwarta edycja; 27 maja – 17 czerwca)
 • 2012 (II) (piąta edycja; 25 listopada – 16 grudnia)
 • 2013 (szósta edycja; 26 maja – 16 czerwca)
 • 2013 (II) (siódma edycja; 24 listopada – 15 grudnia)
 • 2019 (ósma edycja; 26 maja – 16 czerwca)