Otwórz menu główne

Nonsensopedia:Komunikaty MediaWiki

Oto skrócona i podręczna wersja komunikatów MediaWiki dostępnych na stronie. Lista, z dołączonymi krótkimi opisami, zawiera jedynie najważniejsze opcje – takie, które są najczęściej modyfikowane, takie które są modyfikowane okolicznościowo lub takie, które będzie się dostosowywać w toku dalszych zmian w ramach projektu.

Strona służy łatwiejszej obsłudze komunikatów i włączeniu ich natychmiastowo ze strony przez wzgląd na wielkość bazy danych, która przekłada się na długi czas ładowania katalogu wszystkich komunikatów. Ma za zadanie także utrwalić wśród administratorów lub osób, które do takiego stanowiska pretendują zasób najczęściej edytowanych tego typu stron.

Lista jest ułożona alfabetycznie. Propozycje można dodawać samodzielnie.

W przypadku, gdy nie ma na tej liście komunikatu, który chcemy zmienić, należy do adresu dołączyć ?uselang=qqx jeżeli nie ma innych zapytań (np. https://nonsensopedia.org/wiki/Nonsensopedia:Komunikaty_MediaWiki?uselang=qqx) bądź &uselang=qqx jeżeli są już jakieś zapytania do strony (np. https://nonsensopedia.org/w/index.php?title=Nonsensopedia:Komunikaty_MediaWiki&action=edit&uselang=qqx). Nazwa komunikatu znajdzie się wtedy w nawiasie (np. (przykladowy-komunikat)), a aby wejść na stronę z komunikatem należy wpisać w pasku adresu zamiast tytułu strony jego nazwę (np. MediaWiki:Przykladowy-komunikat (bez nawiasów!)).