Otwórz menu główne

Moderatorzy – ważne osobistości Nonsensopedii, posiadające część uprawnień adminów. Ich obowiązkiem jest dbanie o jakość treści stron Nonsensopedii i wspieranie administratorów. Dysponują możliwościami m.in. usuwania i odtwarzania stron i plików, przenoszenia plików, podglądu usuniętych treści, zabezpieczania stron i rewertu admińskiego (jak bałwanki). Uprawnienia mogą być przyznawane (i odbierane) przez biurokratów, jak również administratorów.

Spis treści

Jak zostać modem

Pierwszym krokiem jest uzyskanie uprawnień bałwanka (wedle zasad tam obowiązujących). Jeśli poprzez pracowitość, rzetelne sprawdzanie ostatnich zmian, rozważne korzystanie z rewertu, bezbłędne wykonywanie czynności administracyjnych oraz poprawne posługiwanie się szablonem {{ek}} pokażesz, że jesteś w stanie odpowiedzialnie korzystać z możliwości usuwania stron, będziesz mógł się ubiegać o przyznanie uprawnień moderatora treści – wystarczy się zwrócić do któregokolwiek administratora, a ten powinien przyznać ci uprawnienia.

Warunki i zasady

 • Warunkiem ubiegania się o prawa moderatora treści jest spełnianie wymogów stawianych bałwankowi (znajomość Kanciapy, pracowitość, dobra opinia społeczna itd.) i nienaganne wykonywanie dotychczasowych obowiązków.
 • Moderatorem nie może zostać pacynka.
 • Powołując się na zasadę suwerenności działań administratorów, biurokraci częściowo zrzekają się nadzoru nad kwestią powoływania moderatorów, dając im wolną rękę. Jednakże zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego usunięcia któregokolwiek z nich ze stanowiska bez konieczności uzasadniania.
 • Moderatorzy powoływani są w miarę potrzeb. Awans nie musi oznaczać szybkiej drogi do ubiegania się o stanowisko administratora.
 • Każdy administrator może odwołać dowolnego moderatora jeśli uzna to za stosowne i tylko biurokrata ma prawo cofnąć taką decyzję.
 • Moderator, podobnie jak bałwanek, ma prawo głosować we wszystkich konkursach, SDU, GNM, noob itd. oraz uczestniczyć w dyskusjach na forum, jednakże nie posiada prawa głosu w najważniejszych kwestiach politycznych takich, jak np. odwołanie administratora.
 • Moderator może za zgodą administracji zostać dopuszczony do zebrań zwoływanych przez biurokratów i może przedstawiać własne sugestie, o ile prawa głosu udzieli mu przewodniczący zebrania.
 • W sytuacji nadzwyczajnej lub w przypadku, gdy administratorzy pozostają niedostępni, moderator ma prawo zostać operatorem kanału ##nonsensopedia i dbać o porządek.
 • Moderator traci swoje uprawnienia po trzech miesiącach nieusprawiedliwionego braku aktywności.
 • Jeśli moderator traci swoje uprawnienia, ale nadal pragnie czynnie uczestniczyć w projekcie, przysługują mu prawa bałwanka.

Obowiązki moderatora

 • Patrolowanie ozetów;
 • Wykonywanie czynności administracyjnych;
 • Systematyczne odświeżanie bieżących elementów (np. zmienianie ankiet, pojedynków, promowanych pod okiem administratora).

Zobacz też