Otwórz menu główne
Przykład takiej wojny

Wojna na rewerty (czasami też wojna na przyciski) następuje w chwili, w której dwóch (lub więcej) edytorów dokonuje wzajemnego wycofywania edycji wprowadzonych przez siebie, bądź innego użytkownika.

Nie ma dokładnych zasad dla każdego odrębnego przypadku. Użytkownicy z uprawnieniami bałwanka mogą wycofywać edycje naniesione przez innych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w powodach usuwania haseł. Może zaistnieć sytuacja, w której inny użytkownik nie zgodzi się co do rewertu takiej zmiany, a w konsekwencji – wycofa ją i jest to podważenie decyzji. W tym momencie obie strony powinny zgłosić się do któregoś z administratorów w celu rozsądzenia problemu, traktując go jako jednostronnego mediatora zaistniałego konfliktu.

W momencie, gdy użytkownicy przechodzą do rewertowania siebie nawzajem, lub, co gorsza, wciągają w to innych użytkowników, administrator może zablokować osoby dokonujące wojny na rewerty na określony przez siebie czas, adekwatny do rozmiaru kłótni (najlepiej, gdy blokada zostanie uzgodniona z resztą grona administracyjnego). Wersja administratora naniesiona podczas wojny na rewerty jest wersją ostateczną, a podważenie jej jest traktowane jako recydywa. Biurokrata rozstrzygający kwestię bądź biurokrata na zgłoszenie administratora może również zabrać uprawnienia rollbacka osobom, które dopuściły się takiego zachowania bez podania przyczyny na czas nieokreślony.