Otwórz menu główne

Ołów – ciężki metal (ang. heavy metal) występujący głównie w niektórych ludzkich głowach i w Bytomiu. Składa się z trzech pierwiastków: ziemi, ognia i powietrza, ze znaczną (83,4567[1]%) przewagą tego pierwszego, co skutkuje jego ociężałością.

Spis treści

Związki ołowiu

Związki ołowiu z innymi pierwiastkami nazywane są ołówkami, podobnie jak związki tlenu – tlenkami, siarki – siarczkami, chloru – chlorkami, węgla – węgielkami, zaś glinu – glinami, srebra – sreberkami, helu – nie Helu tylko Heli.

Cechą charakterystyczną ołówków jest to, że pod wpływem tarcia potrafią pisać. Czasem nawet całkiem, całkiem, choć zbyt często robią błędy ortograficzne, interpunkcyjne, literówki itp.

Zastosowanie ołowiu

Ołów od najdawniejszych czasów miał zastosowanie w przemyśle – głównie zbrojeniowym, ale również w medycynie i w przemyśle spożywczym. Stężenie ołowiu w Bytomskim powietrzu czyni z tego miasta znany na świecie kurort. Stosowany również przez dentystów i w wodociągach.

Przemysł zbrojeniowy

Pierwiastek ten od niemal zarania dziejów był wykorzystywany do eliminowania szkodliwych jednostek. Pierwotnie używany w stopie z miedzią (brąz) był używany do produkcji dzid bojowych czy rydwanów.

W miarę postępu ludzkości ku świetlanym celom jego zastosowanie rozszerzało się. Rzymianie budowali z niego starożytne bomby głębinowe, którymi pod Akcjum Oktawian August bombardował starożytne okręty podwodne Marka Antoniusza. Od tej pory ołów w nomenklaturze łacińskiej nosi nazwę PlumBum.

W następnych wiekach odlewano i odprawiano z niego kule do eliminowania jednostek śmiertelnych (dla nieśmiertelnych kule czyniono ze srebra, by następnie przebijać osikowymi kołkami).

Z ołowiu również tworzono całe armie ołowianych żołnierzyków, którzy dzielnie stawali na polach bitewnych całego świata, wspierani przez ołowiane sterowce bojowe.

Ołów w innych gałęziach przemysłu

Pierwiastek ten wykorzystywany był do niedawna również do produkcji plomb, ale zrezygnowano z niego, gdyż zbyt często opadała w ten sposób kurowanym pacjentom szczęka.

Poza tym znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, przede wszystkim jako uzupełnienie codziennej diety wegetariańskiej. Szczególnie bogatym źródłem tego pierwiastka jest sałata przydrożna.

Ołów w alchemii

Ołów był wykorzystywany również w alchemii do przemysłowego produkowania złota. Czasem srebra…

Niejaki Fallopius podaje taki przepis na wyprodukowanie srebra z ołowiu: należy wziąć ołowiu, ukuć z niego młotkiem na obuchu cienkie bardzo blaszki, przesypać je solą pospolitą, włożyć oboje w naczynie szklane; dobrze zaszpuntować i zakopać w ziemię na całe dni dziewięć, tedy się ta materia zamieni w żywe srebro; jakoż w Olkuszu z ołowiu go wyprowadzają. Próbowałem ja tego, ale bez efektu, znać w ziemię niesposobną zakopałem, albo nie zaszpuntowałem dobrze słoika, albo grube blaszki były ołowiu.

Przypisy

  1. Według Lejewa była to liczba atomowa pierwiastka, ale po dokładnym rozdzieleniu protonów i neutronów oraz zważeniu tych pierwszych okazało się, że jego liczba wynosi 82, co stawia go w tabeli przed bizmutem.


Układ okresowy pierwiastków
H
wodór
He
hel
Li
lit
Be
beryl
B
bor
C
węgiel
N
azot
O
tlen
F
fluor
Ne
neon
Na
sód
Mg
magnez
Al
glin
Si
krzem
P
fosfor
S
siarka
Cl
chlor
Ar
argon
K
potas
Ca
wapń
Sc
skand
Ti
tytan
V
wanad
Cr
chrom
Mn
mangan
Fe
żelazo
Co
kobalt
Ni
nikiel
Cu
miedź
Zn
cynk
Ga
gal
Ge
german
As
arsen
Se
selen
Br
brom
Kr
krypton
Rb
rubid
Sr
stront
Y
itr
Zr
cyrkon
Nb
niob
Mo
molibden
Tc
technet
Ru
ruten
Rh
rod
Pd
pallad
Ag
srebro
Cd
kadm
In
ind
Sn
cyna
Sb
antymon
Te
tellur
I
jod
Xe
ksenon
Cs
cez
Ba
bar
*
Lu
lulet
Hf
hafn
Ta
tantal
W
wolfram
Re
ren
Os
osm
Ir
iryd
Pt
platyna
Au
złoto
Hg
rtęć
Tl
tal
Pb
ołów
Bi
bizmut
Po
polon
At
astat
Rn
radon
Fr
frans
Ra
rad
**
Lr
lorens
Rf
ruth.
Db
dubn
Sg
seaborg
Bh
bohr
Hs
has
Mt
meitner
Ds
darmsztadt
Rg
roentgen
Cn
kopernik
Nh
nihonium
Fl
flerow
Mc
moscovium
Lv
liwermor
Ts
tennessine
Og
oganesson
Uue
ununennium
Ubn
unbinilium
*
La
lantan
Ce
cer
Pr
prazeodym
Nd
neodym
Pm
promet
Sm
samar
Eu
europ
Gd
gadolin
Tb
terb
Dy
dysproz
Ho
holm
Er
erb
Tm
tul
Yb
iterb
**
Ac
aktyn
Th
tor
Pa
protaktyn
U
uran
Np
neptun
Pu
pluton
Am
ameryk
Cm
kiur
Bk
berkel
Cf
kaliforn
Es
einstein
Fm
ferm
Md
mend.
No
nobel


Oznaczenia kolorów
metale
lantanowce
aktynowce
gazy szlachetne
niemetale
półmetale