Otwórz menu główne

Pismo – to, co człowiek tworzy, gdy nie wie, co lub jak powiedzieć.

Właściwości

Podstawową właściwością jest tendencja do namnażania się. Z tej racji powstają coraz nowe sposoby magazynowania pisma, dzięki czemu nie korzystamy dziś już z glinianych tabliczek, a z komputerów. Znanym sposobem walki z nadmiarem słowa pisanego są wypadki, awarie i katastrofy. Jako przykład podać można pożar Biblioteki Aleksandryjskiej i popularne dziś zawieszanie się komputerów. Kolejną właściwością słowa pisanego jest nieprzewidziana dematerializacja w najmniej spodziewanym momencie. Przykładem jest zanikanie prawa jazdy w obecności policjanta lub znikanie wypracowań w obecności nauczyciela.

Zobacz też


  Autorowi tego hasła oderwało palce zaraz po tym, jak wklepał kilka zdań. Jeśli chcesz go zastąpić – rozbuduj to hasło.