Otwórz menu główne

Przykład – np. oryginalny polski wynalazek; przyrząd skonstruowany na zasadzie perpetuum mobile, służący do na przykład oświetlania i wzbudzania uczuć altruistycznych.

Spis treści

Budowa

Przykłady dzielimy na:

  • proste
  • zawiłe

Proste przykłady nie wymagają specjalnego szkolenia. Są np. proste w budowie i obsłudze. Przykłady zawiłe wymagają np. ukończenia studiów, choć i to nie daje gwarancji, że np. cokolwiek zrozumiemy (vide wykłady:[1]).

Sposób użycia

Przykład można np. kłaść na ubranie, bądź gołą skórę i wtedy, pod wpływem np. wysokiego morale noszącej go osoby, zaczyna świecić. Mówi się wtedy, że taka osoba świeci przykładem.

Jednak przyrząd ten nie może być szczególnie mocno mocowany na np. ubraniu, bądź np. skórze, gdyż w przeciwnym przypadku nie można by było np. brać przykładu z takiej osoby. Jest to cecha dystynktywna przykładu.

Na przykład można również ubierać inne warstwy, co nie rzutuje na np. jakość pracy urządzenia.

Osoba świecąca przykładem jest np. najlepiej widoczna dla obserwatora znajdującego się np. nieco poniżej. Stąd prawdopodobnie wzięło się np. znane powiedzenie: przykład idzie z góry.

Kontrowersje

Przykłady są źródłem wielu, czasem np. bardzo gwałtownych emocji. Człowiek dla przykładu jest np. gotów dużo zrobić i to nie zawsze rzeczy godnych pochwały z ust boskiego Romana. Dla przykładu:

  • obcina się palce,
  • przypala brodę zapalniczką,
  • zakleszcza w żelaznej dziewicy,
  • ćwiartuje członki,
  • rozrywa końmi,
  • resztę wrzuca do kanału w szczelnie zamkniętym np. worku foliowym.

Przeciwieństwa

Przeciwieństwem przykładu jest np.: zakład. Zazwyczaj – karny.

Przypisy

  1. Tu wpisz np. nazwisko i imię Twojego ulubionego profesora