Otwórz menu główne
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Stara flaga Polski.jpg
Flaga Rzeczpospolitej. Już wiemy, od kogo Austriacy zerżneli pomysł na flagę...
Stolica spalony Kraków, później Warszawa
Król Pierwszy: Drugi Zyziu
Ostatni: Stasiu alias Aug z Poniatowic
Ludność Ok. 14 milionów, z czego:
– 7 milionów Polaków;
– 4 miliony Litwinów;
– 3 miliony jakieś hołoty
Powierzchnia W cCenzura2.svgj duża
Język urzędowy Polski, Łacina, Ruski
Ustrój Monarchia Konstytucyjna Szlachecko-korupcyjna
Religia Mafia kościelna i jej odmiany
Waluta Różna w różnych częściach kraju, głównie złote grosze
 
Całe szczęście, że to nie flaga Rzeczpospolitej.
'Szlachta nie pracuje!'
Popularna do dziś dewiza Rzeczpospolitej
Ach... Rzeczpospolita, najsilniejszy kraj w Europie...
Polak o Rzeczpospolitej
... który upadł przez tą głupią szlachtę!
Polak o Rzeczpospolitej cd.
Polacy podporządkowali nas w zdradziecki sposób!
Litwin o Rzeczpospolitej
HUUSAARIAAAAA!!!11!!1one!jeden!!
Gimbus o wojsku Rzeczpospolitej
Jej Cesarska Mość Wszechrosji ma zaszczyt ogłosić Jego Królewskiej Mości królowi i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, że wzięła w posiadanie proporcjonalny ekwiwalent...
Kaśka o Najjaśniejszej Rzeczpospolitej w traktacie rozbiorowym

Rzeczpospolita Obojga Narodów (znana także jako Rzeczpospolita, I Rzeczpospolita, Rzplita oraz Nasza wielka Polska) – państwo imperialne, jaką była Polska w latach 15961795. Wtedy Polska była wielkim mocarstwem znajdującym się w centrum Europy podzielonym między skłóconą szlachtą Korony i Litwy. Co ciekawe, w nazwie pojawia się termin „Obojga Narodów”, chociaż w kraju żyli również Rusini, Moskale, Germańce, Węgrzy,Ormianie i tym podobni. Rzeczpospolita charakteryzowała się całkiem sporym zróżnicowaniem kulturowym.

Spis treści

Historia

Początki

Pierwszym krokiem do utworzenia wspólnego państwa polsko-litewskiego była zawarta w 1385 unia w Krewie. Na przestrzeni całych dwóch wieków unia ta była na zmianę zacieśniana, osłabiana, przepijana, przegrywana w kartach, a nawet zrywana. Dopiero w drugiej połowie XVI wieku, kiedy nagle wszyscy uświadomili sobie, że Zyziu Drugi August nie ma syna, przystąpiono do działań mających na celu utrwalenie międzypaństwowego związku. Federacyjna Rzeczpospolita Obojga Narodów[1] powstała w efekcie Unii europejskiej Lubelskiej z 1569. Zawarcie unii między Polską i Litwą było jednym z głównych osiągnięć króla Zyzia Augusta. Po jego śmierci w 1572 doszło do bezkrólewia, podczas którego zreformowano system prawny kraju. Znacznie zwiększyły się wpływy szlachty, a także wprowadzono wolną erekcję elekcję jako sposób wyboru monarchy. Jako pierwszego wybrano Henrysia z Francji, który i tak wolał swoją ojczystą ziemię zamiast nas, przez co został zadźgany nożem z ręki zakonnika/zakonnicy.

U szczytu potęgi

Złoty wiek Rzeczypospolitej (nie mylić z Królestwem Polskim!) przypadł na koniec XVI i początek XVII wieku. W tym okresie skutecznie opieraliśmy się atakom Szwecji, Rosji i Tatarów. W 1654 roku Ruskie uchlali się na tyle, że odp lili ofensywę przeciw Polsce, a w 1655 roku rozpoczął się potop szwedzki. Szwedzi splądrowali, spalili i zgwałcili większość kraju, a król Jan Kazimierz został zmuszony do ucieczki na Śląsk. Wprawdzie Szwedzi ostatecznie wycofali się z Rzeczypospolitej, ale państwo zostało osłabione, a także utraciło zwierzchność nad Inflantami i Prusami Książęcymi[2]. Jedynie częściowym powodzeniem zakończyła się wojna z Rosją, w efekcie której straciliśmy liczne ziemie na wschodzie (SMOLEŃSK K A!!!). Dalszy upadek pozycji państwa wiązał się z rządami Michała Korybuta Wiśniowieckiego i wojną z Imperium Osmańskim, po której tym razem straciliśmy w 1672 roku Podole i Ukrainę.

Nagła zmiana

 
Janek, słuchaj no mnie, coś ty za k a burdel zrobił?!

Pod koniec XVII wieku, doszło do dość nietypowej sytuacji: otóż na froncie polsko-osmańskim był sobie hetman Jan III Sobieski, którego
g o obchodziła polityka. Jednakże niespodziewanie przyszła do niego królewska delegacja z oświadczeniem, że król Michał udławił się kiszonym ogórkiem został wybrany na nowego króla. Za jego panowania Rzeczpospolita zawarła sojusz z Habsburgami i razem z nimi przystąpiła do walki z Imperium Osmańskim. W 1683 Osmanie zostali pokonani pod Wiedniem, co zakończyło okres ich ekspansji w Europie. Po pokoju w Karłowicach w 1699 odzyskaliśmy utracone kiedyś ziemie, ale nie udało nam się przejąć żadnych innych terytoriów.


Problemy wewnętrzne

W latach 1648-1657 trwało jedno z wielu powstań kozackich, konkretnie powstanie Chmielnickiego. Hetman Chmielnicki nawoływał szlachtę do opamiętania się, szanowania Ukraińców w szczególności kozaków, słuchania się króla, i zaprzestanie grabieżczych działań niszczących Rzeczpospolitą. Odpowiedź szlachty była dość jednoznaczna, spi alaj. W końcu po latach krwawego mordowania się na wzajem, powstanie stłumiono.

Zmierzch Rzeczpospolitej

Gdzieś tak koło końca XVII wieku zaczęły narastać jeszcze większe niż dotychczas problemy wewnętrzne. Wszystko zaczęło się pieprzyć, kiedy na tron zasiadła saksońska dynastia Augustów – tylko jeden z nich zrobił pożytek dla narodu rozwijając jedyną w Europie i drugą na świecie produkcję porcelany; reszta zrobiła tyle, co nic, a nawet mniej[3]. Całkowicie zdestabilizowane państwo otoczone przez całkiem mocne systemy władzy było europejskim wyjątkiem i w wyniku nijakich intryg zaczęło wchodzić w strefę wpływów wschodniego sąsiada. W 1772 doszło do jego I rozbioru, dokonanego przez Rosję, Prusy i Austrię[4].

Próbę radykalnej reformy Rzeczypospolitej podjęto za czasów ostatniego króla. W latach 17881792 obradował Sejm Czteroletni, który w 1791 uchwalił Konstytucję 3 Maja. Próba ta jednak nie powiodła się i konstytucja została podarta spalona odwołana po wojnie z Rosją. Od 1768 roku Rzeczpospolita była formalnie protektoratem Imperium Rosyjskiego[5]. Jej ostateczna likwidacja nastąpiła w 1795 wraz z III rozbiorem po abdykacji Stasia.

Władza

Ustrój

 
Tymczasem u Pana Kornela...

Jak podaje Wikipedia: „Ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów określa się jako monarchię mieszaną. Organami władzy był monarcha, element arystokratyczny reprezentowany przez Senat oraz element demokratyczny reprezentowany przez Izbę Poselską”. Napisano tam również: „Głównym organem państwa był Sejm walony walny złożony z trzech stanów sejmujących: króla, senatu i Izby Poselskiej.” Dodatkowo „podstawowe zasady i elementy ustroju Rzeczypospolitej określano od 1573 mianem złotej wolności. Składały się na nie:

 • nietykalność osobista (tylko dla szlachty);
 • wolna erekcja elekcja monarchy przez ogół szlachty;
 • sejm;
 • pacta conventa (łac. warunki uzgodnione);
 • wolność wyznawanej religii (z wyjątkiem muzułmanów – wzrosła liczba zamachów[6]),
 • liberum veto (łac. wolne nie pozwalam) – prawo każdego pojedynczego deputowanego do sprzeciwienia się decyzji większości na sejmie. Pozwalało unieważnić wszystkie postanowienia podjęte na danej sesji. Świetna zasada! Pod warunkiem, że w sejmie nie uczestniczą skorumpowani, szlacheccy sk ele szlachetnie urodzeni panowie.
 • rokosz jedno z największych gówien, jakie wymyślono prawo szlachty do buntu przeciwko królowi w przypadku gdy ten złamie prawo lub naruszy zagwarantowane jej przywileje;
 • konfederacja – prawo do tworzenia lokalnych lub ogólnopaństwowych związków szlachty w celu osiągnięcia określonych celów politycznych (poprzez np. wojnę).”
 • Do dziś popularna wśród debili wyborców zasada z 1505 roku, Nihil novi sine communi consensu (z łac. Nic nowego bez zgody ogółu, za względu na to, że czczący to prawo jako boskie najczęściej są głupi nie uczeni przyjęło się prostsze tłumaczenie, nic o nas bez nas. Zasada polegała na tym, że monarcha musiał w czasie wojny pocałować szlachtę w du ę zapytać sejmików czy może wezwać swoje wojsko i wprowadzić dodatkowe podatki.
 • władza w Rzeczpospolitej należała do wszystkich (poza prostakami chłopstwem i mieszczanami), co w praktyce oznaczało, że rządzili ci, którzy mieli pieniądze i pozwalali innym rzyć żyć bez konieczności ruszenia dupy pracy. Oczywiście wszystkie te rozrywki kosztem wspomnianych chłopów i mieszczan.

Szlachta

 
Szlachcic w swej pełnej okazałości.

Najbardziej znana jest szlachta, gdyż to przez nią upadła Polska znana jest chociażby z książki „Pan TadeuszAdama Mickiewicza. Z informacji w niej podanych szlachta to leniwa banda idiotów, którzy nic, tylko jedzą, tańczą, piją, fajki palą, ewentualnie idą trochę pomachać szabelkami. Szlachtę polsko-litewską można porównać do samurajów, którzy również walczyli o ziemie i honor – różnica tkwi w tym, że my nie popełnialiśmy z byle błahostki harakiri czy seppuku oraz że byliśmy religijni. Poza tym polska magnateria miała w zwyczaju wraz magnaterią litewską ciągnąć tyle hajsu od króla, ile wlazło. Kiedy zaś król chciał wprowadzić jakiś podatek, odpowiedź brzmiała prawie zawsze tak samo: liberum veto.

Administracja

 
Oto, jak daleko sięgnęliśmy granicami!

Administracja była jasna i prosta jak budowa cepa: ile szlachta kupiła/szantażowała/zdobyła, tyle miała. Z ziem szlachty składały województwa, a z województw powstawały tak zwane „prowincje”. Oprócz tego nasza ziemia była tak ładna, że powstały tak zwane krainy, których było pechowo 13. Wśród nich znalazły się również Inflanty (Łotwa, Estonia i tym podobne), Prusy, Ruś oraz kolonie na Tobago i w Gambii[7].

Gospodarka

Gospodarka była taka jak dzisiaj, a nawet gorsza. Charakteryzowała się handlem (głównie kupnem i wydawaniem pieniędzy), rolnictwem i produkcją piwa/wódki – w zależności od regionu. Dodatkowo, jako jedyni w Europie wytwarzaliśmy porcelanę na masową skalę. Poza tym mieliśmy górnictwo. I tyle. Przy rozważaniu filozoficznego pytania: Dlaczego Rzeczpospolita nie upadła od razu po utworzeniu? odpowiedź może być tylko jedna – dzięki ukraińskiemu zbożu (i husarii). Oczywiście, (bo to przecież k a logiczne, prawda Polacy?) olbrzymie dochody z handlu zbożem nie szły do skarbu państwa na inwestycje, tylko do koryta mieszków szlachciców.

Wojsko i wojny

Wojsko Rzeczypospolitej składało się głównie z szlachty, która grała rolę nowoczesnego rycerza. Poza tym armia składała się także z biednej i marnej piechoty, świetnej konnicy, husarii, najemników i paru pijaków żądnych przygód. Największą rolę odgrywała tutaj husaria, która była tak mocna, że przeciwnicy na własnej skórze musieli się przekonać o tym, jaka jest wyku sta. Można było też usłyszeć o lisowczykach, kozakach i wojsku kwarcianym, ale opisanie ich spowodowałoby zanudzenie czytelnika.Pomimo husarii dzięki sprawnemu dowództwu przegraliśmy te najważniejsze wojny. A nawet jeśli wygrywaliśmy to g wno nam to dawało jak pokazuje chociażby historia słynnej odsieczy wiedeńskiej. Pokonując marnymi kilku setkami husarii wielodziesięciotysięczną armię Turków i wyzwalając Wiedeń dostaliśmy (dzięki naszej wspaniałej dyplomacji) od tamtejszego cesarza dokładnie to co zrobiły mu pod murami konie naszych dzielnych wojów.

Teoria spiskowa

Istnieje teoria spiskowa mówiąca o tym, że Rzeczpospolita Obojga Narodów nie była obojga, a nawet trojga narodów. Otóż nieliczni twierdzą, że w 1685 oni doprowadzili do powstania trzeciego narodu: Wielkiego Księstwa Ruskiego. Jedni uważają to za herezję, drudzy za podstęp i korupcję, trzeci za niepodważalną prawdę, a resztę g o to obchodzi. Nonsensopedia jako najprawdziwsza encyklopedia nie uznaje tej teorii, tak samo jak nie uznaje istnienia Albanii.

Przypisy

 1. Mój Boże, jak to brzmi!
 2. Bo o to chodziło w tych wojnach.
 3. Dali się wciągnąć w Wojnę Północną, której polem bitwy była nasza ziemia
 4. Austria to zdrajca! My ich uratowaliśmy, a tak się odpłacają!
 5. Cokolwiek to znaczy
 6. Się rymuje!
 7. Oto potwierdzone źródło