Otwórz menu główne

Bezmyślnik (~) – znak interpunkcyjny stawiany w dialogach przed wypowiedziami nie mającymi sensu.