Otwórz menu główne

Spółdzielnia mieszkaniowa – relikt Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Wolnej Polsce. Uniwersalna odpowiedź na pytanie skąd młodzi wiedzą, jak było za komuny. Miejsce, w którym komunistyczne tradycje oraz stosunki koleżeńsko-finansowe ostały się w niezmienionej formie od czasów wczesnego Gierka i są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Zasługi

Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają liczne zasługi dla społeczeństwa, m.in. w kwestii integracji międzypokoleniowej. Zapobiegają konfliktom międzypokoleniowym poprzez przekazywanie najmłodszym socjalistycznych schematów myślenia – głównie na festynach osiedlowych, gdzie dzieci dostają państwowe baloniki. Służą również integracji między skłóconymi w okresie PRL środowiskami, np. między byłymi przedstawicielami Partii, a katolickimi duchownymi, którzy podczas festynów parafialnych wspólnie korzystają z uroków spożywania płynnych środków prointegracyjnych.


  Autorowi tego hasła oderwało palce zaraz po tym, jak wklepał kilka zdań. Jeśli chcesz go zastąpić – rozbuduj to hasło.